Prof. Dr. Mayda Gürsel Hocamız ve ekibinin geliştirdikleri yeni VLP aşı adayı klinik denemelerine başlamış olup, WHO COVID-19 Aday Aşı Listesine eklenmiştir.

Fakültemizin Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Mayda Gürsel Hocamızın, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. İhsan Gürsel ile beraber geliştirdikleri aşı adayı, Faz I aşamasına başlamış olup klinik denemelerine başlamıştır. Hocamızı ve ekibini başarılarından dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılarının devamını dileriz. Mayda Hocamız, yürüttükleri aşı çalışmalarını şöyle özetlemektedir:

"COVID-19 ile ilgili ulusal aşı çalışmaları kapsamında laboratuvarımız Mart 2020'den itibaren TÜBİTAK tarafından desteklenen 8 aşı projesinden biri üzerinde çalışmaya başladı. Öğrencilerimiz, Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinden iş ortaklarımız ve ekipleriyle birlikte SARS-CoV-2 virüs benzeri partikül (VLP) aşı adayımızla ilgili preklinik denemeleri başarıyla tamamladık. VLP'ler, bir lipid zarfı, SARS-CoV-2'nin dört yapısal proteininden (Spike, Zarf, Membran ve Nükleokapsid proteinleri) oluşan ve doğal virüsün tam morfolojisini taklit eden içi boş veziküler yapılardır. Bu "virüs vekilleri", immün aktivatörlerle karıştırılarak çift-kör, randomize Faz I klinik denemelerde immünojenisite ve güvenlik açısından test edilmeye başlanmış ve WHO ve Clinicaltrials veritabanında (NCT04818281) listelenmiştir. Aşı adayı, Nobel İlaç firmasında üretilmiştir. Faz I klinik deneme ara sonuçlarının Mayıs ayı sonu itibariyle değerlendirileceği öngörülmektedir".

Dekan Adayı

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılacak atamayla ilgili olarak aşağıda ismi yazılı öğretim üyemiz aday adayı olarak müracaat etmiştir:

1- Prof.Dr. Altuğ Özpineci (Fizik Bölümü)

Adayın özgeçmiş ve yayınlarına linkten ulaşabilirsiniz.

Fen Edebiyat Fakültesi Mailing List

Announcements from Faculty of Arts and Sciences are going to be sent via fef-allmetu.edu.tr maling list. Academic and administrative staff are automatically added to the mailing list. Only the fefdmetu.edu.tr email account has the authorization to send mails to this mailing lists and replies from other accounts will be discarded automatically. Therefore, any replies to mails should be sent to our email account fefdmetu.edu.tr.

Pages

Subscribe to Faculty of Arts and Science RSS