Administrative Office

Secratary of the Faculty Yasemin Koçak
+90 0312 210 5019
ykocakmetu.edu.tr
Dean's Office Sinem Aydın
+90 0312 210 3101
ssinemmetu.edu.tr
Dean's Office Gonca Yücedağ
+90 0312 210 3102
goncaymetu.edu.tr
Dean's Office Kerem Karadi
+90 0312 210 5010
karadimetu.edu.tr
Dean's Office Kibariye Cengiz
+90 0312 210 5009
kibariyemetu.edu.tr
Filing Ramazan Çiçek
+90 0312 210 3906
ramazanmetu.edu.tr
Purchasing Sultan Kul
+90 0312 210 3905
sogurmetu.edu.tr
Purchasing Yılmaz Özçelik
+90 0312 210 5015
yozcelikmetu.edu.tr
Service Serdar Kurnaz
+90 0312 210 5012
Service İrem Yaren Çevik
+90 0312 210 5012