Dekanlık Ofisi

Fakülte Sekreteri Yasemin Koçak
+90 0312 210 5019
ykocakmetu.edu.tr
Dekanlık Ofisi Sinem Aydın
+90 0312 210 3101
ssinemmetu.edu.tr
Dekanlık Ofisi Gonca Yücedağ
+90 0312 210 3102
goncaymetu.edu.tr
Dekanlık Ofisi Kerem Karadi
+90 0312 210 5010
karadimetu.edu.tr
Satın Alma Yılmaz Özçelik
+90 0312 210 5015
yozcelikmetu.edu.tr
Evrak Arşiv Sultan Kul
+90 0312 210 3905
sogurmetu.edu.tr
Evrak Arşiv Ramazan Çiçek
+90 0312 210 3906
ramazanmetu.edu.tr
Evrak Arşiv Kibariye Cengiz
+90 0312 210 5009
kibariyemetu.edu.tr
Hizmet Personeli Serdar Kurnaz
+90 0312 210 5012
Hizmet Personeli İrem Yaren Çevik
+90 0312 210 5012