Dekanlık Ofisi

Fakülte Sekreteri

Fatma Ateş Baytaş
+90 0312 210 5019
atesfmetu.edu.tr

Dekan Sekreteri

Semra Ceylan
+90 0312 210 3101
aksemrametu.edu.tr

Dekanlık Ofisi

Sinem Aydın
+90 0312 210 5010
ssinemmetu.edu.tr

Dekanlık Ofisi

Gonca Yücedağ
+90 0312 210 3102
goncaymetu.edu.tr

Dekanlık Ofisi

Kerem Karadi
+90 0312 210 3905
karadimetu.edu.tr

Dekanlık Ofisi

Kibariye Cengiz
+90 0312 210 3105
kibariyemetu.edu.tr

Dekanlık Ofisi

Dilek Dansuk
+90 0312 210 5016
dansukmetu.edu.tr

Evrak Arşiv

Ramazan Çiçek
+90 0312 210 5009
ramazanmetu.edu.tr

Satın Alma

Sultan Kul
+90 0312 210 5015
sogurmetu.edu.tr

Satın Alma

Yılmaz Özçelik
+90 0312 210 7629
yozcelikmetu.edu.tr

Hizmet Personeli

İrem Yaren Çevik
+90 0312 210 5012
yarenmetu.edu.tr

Hizmet Personeli

Serdar Kurnaz
+90 0312 210 5012
skurnazmetu.edu.tr