İnsan Kaynakları Komisyonu

Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç
Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Altan Baykal
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Levent Toppare
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Zeki Kaya
Biyolojik Bilimler Bölümü