İnsan Kaynakları Komisyonu

Dekan Prof. Dr. Altuğ Özpineci
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç
Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Ayşen Dener Akkaya
İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Recep Boztemur
Tarih Bölümü
Prof. Dr. Cemal Can Bilgin
Biyolojik Bilimler Bölümü