Akademik ve İdari Formlar

Görevlendirme Formları

39-K-7 Yurt içi Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu

7. Yıl İzni Taleplerine İlişkin Bilgi Formu

40A Üniversite İçi Dekanlıklar Arası Görevlendirme Formu

40A Üniversite İçi Enstitü Dekanlık Arası Görevlendirme Formu

40-A-1 Ankara İçi Üniversiteler Arası Görevlendirme Formu

40-D-1 Ankara Dışı Üniversiteler Arası Görevlendirme Formu


Akademik Özlük Formları

Yrd Doç Atama ve Uzatma Tablosu

Yrd Doç Atama Bilgi Notu

Örnek CV

Diğer Akademik Özlük Formları

Jüri Üyesi Öneri Formu - Doçent

Jüri Üyesi Öneri Formu - Profesör

Araştırma Görevlisi Atama Öneri Formu


TÜBİTAK- SANTEZ  AB Projeleri için Harcama Talimatı Formu

Harcama Talimatı 1                     Yürütücüsü Kendisi ise

Harcama Talimatı 2                 Yürütücüsü Başkası ise


Yurt Dışı Ek Seyahat Desteği Başvuru Formu

Yurtdışı Ek Seyahat Desteği Başvuru Formu


31. Madde Formları ve Ek Görevli Öğretim Üyesi Dilekçe Örneği

31. Madde Görevlendirme Formu (31-E-2 Formu)

31. Madde Ek Görevli Dilekçe Formu

Vakıf Üniversitesinde Çalışan Ek Görevli Dilekçe Formu


Bilimsel Etkinlik Formları

Bilimsel Etkinlik 1

Bilimsel Etkinlik 2

Bilimsel Etkinlik 3


Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Formları

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Mal Bildirim Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Aile Yardımı

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Çalışma Süresi Uzatım Formu

Ziyaretçi Öğretim Üyesi Bilgi Formu (Yabancı)

Ülke Kodları Listesi

Vize Talep Formu


Yıllık İzin ve Mazeret Formları

Yıllık İzin Formu

Mazeret İzin Formu