Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan Prof. Dr. Ahmet Oral
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Meryem Beklioğlu
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Levent Toppare
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Songül Kaya Merdan
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Barış Parkan
Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Vilda Purutçuoğlu
İstatistik Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Başak Şahin Acar
Psikoloji Bölümü