Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan Prof. Dr. Ahmet Oral
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Meryem Beklioğlu
Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Levent Toppare
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Meltem Serin
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Barış Parkan
Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Nesim Şeker
Tarih Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Başak Şahin Acar
Psikoloji Bölümü