Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan Prof. Dr. Altuğ Özpineci
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Ayşe Elif Erson Bensan
Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Ayşen Yılmaz
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yıldıray Ozan
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Aslı Kılıç Özhan
Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Güçlü Tülüveli
Tarih Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Kuymulu
Sosyoloji Bölümü