Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan Prof. Dr. Ahmet Oral
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Mayda Gürsel
Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Levent Toppare
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Songül Kaya Merdan
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Barış Parkan
Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Güçlü Tülüveli
Tarih Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Başak Şahin Acar
Psikoloji Bölümü