Dekanlık Yönetimi

Dekan     

Prof. Dr. Altuğ Özpineci
Fizik Bölümü 

Telefon: +90 0312 210 3101
eposta: ozpinecimetu.edu.tr

Dekan Yardımcısı     

Doç. Dr. Samet Bağçe
Felsefe Bölümü

Telefon: +90 0312 210 3101
e-posta: sbagcemetu.edu.tr

Doç. Dr. Tülin Yanık
Biyolojik Bilimler Bölümü

Telefon: +90 0312 210 3101
e-posta: tyanikmetu.edu.tr

Fakülte Sekreteri     

Fatma Ateş Baytaş
Telefon: +90 0312 210 5019
e-posta: atesfmetu.edu.tr