Fakülte Kurulu

Dekan Prof. Dr. Ahmet Oral
Fizik Bölümü
Bölüm Başkanları Prof. Dr. Ömer Turan
Tarih Bölümü
Prof. Dr. Ayşen Dener Akkaya
İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Orhan Adalı
Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. H. Canan Sümer
Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Halil Şeref Turan
Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Korkmaz
Matematik Bölümü
Prof. Dr. Cihangir Tanyeli
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu
Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Altuğ Özpineci
Fizik Bölümü
Üyeler Prof. Dr. Altan Baykal
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Mayda Gürsel
Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Metin Zora
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş
Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Samet Bağçe
Felsefe Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ş.Akile Zorlu Durukan
Tarih Bölümü