Department of Sociology

Department webpage: http://soc.metu.edu.tr/

Department History (in Turkish)

Türkiye’de sosyolojik bilgi üretimi ve sosyoloji eğitimi alanında dikkat çekici bir yere sahip olan ODTÜ Sosyoloji Bölümü, 1982 yılında bağımsız bir bölüm haline gelmiş olmakla birlikte, eğitim ve öğretim faaliyetlerini 1960’lardan bu yana Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Sosyal Bilimler Bölümünün bir parçası olarak sürdürmüştür. ODTÜ Sosyoloji Bölümü, lisans eğitimine ek 1983 yılında kurulan yüksek lisans ve 1985 yılında kurulan doktora programlarıyla kuramsal ve uygulamalı sosyoloji alanlarında toplumun değişen dinamiklerini eleştirel bir analizle değerlendirmektedir. Bu anlamda, iktisat, siyaset, kültür ve tarihle ilgilenen öğrencilere bu alanları sosyoloji disiplininin perspektifinden çalışabilecekleri geniş bir öğrenim alanı sunmaktadır. 

Sosyoloji eğitimi Bölümümüzde güçlü bir geleneğe sahiptir. Son 50 yılda, akademik kadrolarımızda Türkiye’de sosyal bilimlere yön veren en etkili isimler yer almıştır. Mübeccel Kıray, İbrahim Karal, Şerif Mardin ve İbrahim Yasa uluslararası düzeyde tanınan eğitimimizi yapılandıran isimlerdendir. Bir sonraki kuşaktan, Deniz Kandiyoti, Ayşe Öncü, Sevgi Aral, Ayşe Kudat, Hasan Ünal Nalbantoğlu, Bahattin Akşit, Sencer Ayata, Mehmet Ecevit ve Yakın Ertürk ise daha önceki gelenekten beslenerek Bölümümüzü benzerleri arasında önde gelen bir konuma yerleştirmişlerdir. Sosyoloji Bölümünün günümüze kadar Bölüm Başkanlığını yapmış akademisyenler aşağıda sunulmaktadır:

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanları 

 • 1959 – 1964 Hasan Tan 
 • 1964 – 1974 Mübeccel Kıray 
 • 1974 – 1975 Hasan Tan 
 • 1975 – 1981 Sevgi Aral 
 • 1981 – 1983 Bahattin Akşit 

Sosyoloji Bölüm Başkanları 

 • 1983 – 1984 Yusuf Ziya Özcan
 • 1984 – 1992 Kayhan Mutlu 
 • 1992 – 1994 Bahattin Akşit 
 • 1994 – 1995 Hasan Ünal Nalbantoğlu 
 • 1995 – 1999 Kayhan Mutlu 
 • 1999 – 2003 Sencer Ayata 
 • 2003 – 2005 Yusuf Ziya Özcan 
 • 2005 – 2007 Sibel Kalaycıoğlu 
 • 2007 – 2009 Kayhan Mutlu 
 • 2009 – 2015 Ayşe Saktanber 
 • 2015 -          Sibel Kalaycıoğlu

Sosyoloji Bölümü bugün geldiği noktada ülkemizdeki sosyolojik bilgi üretimine önemli katkıları olan deneyimli hocalarının yanı sıra, aynı derecede üretken ve dinamik genç öğretim üyelerinin katkılarıyla temel sosyoloji disiplini ve sosyal bilimlerdeki disiplinlerarası çalışmalarda ülkemizin önde gelen sosyoloji bölümlerinden biri olmuştur. Bölümümüz disiplinlerarası çalışmalara verdiği önemi ve bu konudaki öncü konumunu üniversitemiz bünyesindeki yaklaşık 10 ayrı disiplinlerarası yüksek lisans programına verdiği destek ve 2007 yılında kendi bünyesinde kurmuş olduğu Sosyal Antropoloji yüksek lisans programıyla göstermiştir. 

Akademik hayatına küçük bir bölüm olarak başlayan Bölümümüzde günümüzde 20’ye yakın tam zamanlı öğretim elemanı ve 40’a yakın araştırma görevlisi ile sürdürülen eğitim, ziyaretçi öğretim üyesi olarak Bölümümüze gelen yerli ve yabancı akademisyenlerle de desteklenmektedir. Sosyoloji Bölümü lisans düzeyinde yılda 70’e yakın mezun vermektedir. Sosyoloji Bölümünde halen 300’ün üzerinde lisans, 200’ün üzerinde lisansüstü ve doktora öğrencisi eğitim almaktadır. Bunun yanında, farklı bölümlerden 30’un üzerinde öğrenci yandal ve çift anadal programlarımıza kayıtlıdır. Bölümümüzde her dönem 40 civarında lisans ve lisansüstü seviyelerinde ders açılmaktadır. 

ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde geniş bir yelpaze içinde iş bulabilmektedir. Türkiye’deki sosyoloji bölümlerinin hemen hemen hepsinde ODTÜ Sosyoloji Bölümünde lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi almış öğretim elemanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ABD, İngiltere ve Almanya gibi Batı ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerde de ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun öğretim elemanları ve araştırmacılar çalışmaktadır. Türkiye’de yürütülen araştırmalara ek olarak Avrupa, Avrasya, Orta Asya, Kafkasya, Latin Amerika ve Orta Doğu ülkeleri de Bölümümüzün araştırma sahaları arasındadır. 

ODTÜ Sosyoloji Bölümü, son yıllarda ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası konferans ve etkinlikler yoluyla da sosyoloji disiplininde bilgi birikimine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Bölüm, son üç yıldır düzenli olarak Hasan Ünal Nalbantoğlu anısına HUN Sempozyumlarını gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz yıl, tüm dünyadaki sosyoloji derneklerini ve sosyologları bir araya getiren ve 167 ülkede üyeleri bulunan önemli bir platform olan Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin (ISA) dört yılda bir dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği Üçüncü ISA Ulusal Dernekler Konseyi Konferansı Sosyoloji Bölümünün ev sahipliğinde ODTÜ’de gerçekleşmiştir. 

ODTÜ Sosyoloji Bölümü oluşmaya başladığı ilk yıllardan itibaren ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de sosyolojik bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve bu her iki düzeyde de üretken olabilecek sosyologlar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiş ve bu amacını da büyük ölçüde gerçekleştirmeyi başarmıştır.