Department of Statistics

Department webpage: http://stat.metu.edu.tr

Department History (in Turkish)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İstatistik eğitiminin başlangıcı 1960’lı yıllara uzanır. İlk istatistik ve olasılık dersleri 1961 – 1962 Akademik yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) altında Ekonomi ve İstatistik Bölümünde lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır. Bu bölüm 1975 – 1976 yılında Ekonomi Bölümü ve Uygulamalı İstatistik Bölümü olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 1966 – 1967 ders yılında ise Matematik Bölümünde olasılık dersleri verilmeye başlanmasını 1969 – 1970 Akademik yılında İstatistik ve Yöneylem Araştırması opsiyonunun kurulması izlemiştir. 1972 – 1973 ders yılında ise İİBF’de Ekonomi ve İstatistik Yüksek Lisans Programı başlamıştır. 1975 yılında Fen Edebiyat Fakültesi içinde “Yöneylem Araştırması ve İstatistik Bölümü” kurulmuş ve başkanlığına Halim Doğrusöz getirilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun kurulmasını takiben 1982’de, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Bölümü İİBF’ye bağlı olan Uygulamalı İstatistik Bölümü ile birleştirilerek şimdiki İstatistik Bölümüne dönüştürülmüştür. İİBF’ye bağlı olan Uygulamalı İstatistik Bölümü kapatılmıştır. Yöneylem Araştırması, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olan Endüstri Mühendisliği’ne taşınmıştır. 

Fen Edebiyat Fakültesi içindeki “İstatistik Bölümü”, henüz bölümden ayrılmamış Yöneylem Araştırmacıları ve Uygulamalı İstatistikten gelen öğretim elemanı kadrosu ile öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Bölümün ilk öğretim kadrosu Halim Doğrusöz, Merih Celasun, Fuat Özkan, Erdoğan Günel, Mete Şirvancı, öğretim görevlileri Ahmet Uğur Alkan, Yaşar Yeşilçay, araştırma görevlileri İbrahim Levent, Mahmut Parlar ve Feridun Türkman’dan oluşmaktadır.

Bölüm ilk lisans mezununu 1970 yılında vermiş ve ilk mezun Mustafa Cihat Danışman’dır. Bölümümüz 2013 yılı sonuna kadar 1970 lisans mezunu vermiştir. 

İstatistik Bölümü Başkanları ve görevde bulundukları yıllar sırasıyla aşağıda verilmiştir.

 • 1976 – 1977 Halim Doğrusöz
 • 1978 – 1979 Merih Celasun 
 • 1979 – 1981 Yaşar Yeşilçay
 • 1981 – 1983 Fuat Özkan
 • 1983 – 1984 Halim Doğrusöz
 • 1985 – 1987 Fetih Yıldırım
 • 1987 – 1989 Ömer Gebizlioğlu
 • 1989 – 1991 Semih Yücemen
 • 1992 – 1994 Fetih Yıldırım
 • 1994 – 1995 Yalçın Tuncer
 • 1995 – 1996 Taylan A. Ula
 • 1997 – 1998 Sevtap Kestel
 • 1999 – 2001 Fetih Yıldırım
 • 2001 – 2007 H. Öztaş Ayhan
 • 2007 – 2009 Ali Uzun
 • 2009 – 2012 H. Öztaş Ayhan
 • 2012 – İnci Batmaz 

Bölümümüz 2013 – 2014 akademik yılı itibarıyle, 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 14 Araştırma Görevlisi, 3 idari personel ve birçok yarı zamanlı öğretim elemanlarıyla hizmetlerine devam etmektedir. 

Son yıllarda İstatistik Bölümünde çeşitli akademik etkinlikler düzenlenmiştir. Bunlardan ilki olan “International Conference on Applied Statistics in Medical Sciences“ (Uluslararası Tıbbi Bilimlerde Uygulamalı İstatistik Konferansı) isimli konferans 1997’de ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde (KKM) yapılmıştır. 11-24 Ağustos 2007 tarihleri arasında “İstatistikte Yeni Gelişmeler” Lisansüstü Yaz Okulu düzenlenmiştir. 28-30 Haziran 2010'da ise “7. İstatistik Günleri Sempozyumu”,  İstatistik Bölümünün ev sahipliğinde ODTÜ KKM’de gerçekleşmiştir. “Profesör Yalçın Tuncer Anısına İstatistik Sempozyumu” ise 20 Ekim 2011 tarihinde, “New Developments in Theory and Applications of Statistics: An International Conference in Memory of Professor Moti Lal Tiku (NEDETAS)” (İstatistik Teori ve Uygulamalarında Yeni Gelişmeler: Profesör Moti Lal Tiku Anısına Uluslararası Konferans) ise 2-4 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenmiştir. 25 Aralık 2012 tarihinde ise Öztaş Ayhan’ın Emekliliği Onuruna İstatistik Çalıştayı düzenlenmiştir. 

İstatistik Bölümü öğretim elemanlarının editörlük yaptığı başlıca dergiler ise Turkish Journal of Population Studies, Turkish Journal of Neurology, Journal of Statistical Research ve Türkiye Klinikleri’dir. İstatistik Bölümü öğretim elemanlarının hakemlik yaptığı başlıca dergiler ise şunlardır: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstatistik Araştırma Dergisi, Acta Applicanda Mathematicae, African Journal of Agricultural Research, American Statistical Association Joint Statistical Meetings, Applied Mathematical Letters, Biostatistics, BMC Medical Research Metholodoly, British Journal of Mathematics and Computer Science, Central European Journal of Operations Research, Commun. Stat. Theory and Methods, International Journal of Social Inquiry, Journal of Applied Statistics, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Journal of Biopharmaceutical Statistics, Journal of Biostatistics-Turkish Clinics, Journal of Clinical Reviews and Opinions, Journal of Computational and Applied Mathematics, Journal of Environmental and Ecological Statistics, Journal of Hydrological Processes, Journal of Intelligent Manufacturuing, Journal of Multivariate Analysis, Journal of Royal Statistical Society-Series C, Journal of Statistical Computation and Simulation, Journal of Statistical Papers, Journal of Statistical Research, Journal of Statistical Software, Journal of the Korean Statistical Society, Machine Learning, Mathematical Problems in Engineering, Mathematical Problems in Engineering, Mathematical Reviews, Optimization, Optimization Journal, Quality Technology, Scientific Research and Essays, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, The British Journal of Dermatology, Turkish Journal of Biochemistry.