Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Adaylığı Hk.

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri,

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 2547 sayılı kanunun 16. maddesinin (a) fıkrasına göre yapılacak atamayla ilgili olarak Rektörlükçe verilen süre içerisinde aşağıda ismi verilen öğretim üyemiz aday adayı olarak müracaat etmiştir:

1. Prof. Dr. Altuğ Özpineci (Fizik Bölümü)

Başvuruda bulunan aday adayıyla ilgili olarak dileyen öğretim üyelerimiz görüş ve değerlendirmelerini 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 12.00'ye kadar kapalı bir zarf içinde doğrudan Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü'ne iletebilirler.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör