BAP Komisyonu

Doç. Dr. Ali Çırpan (Dekan Danışmanı)
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Zeynep Kalaylıoğlu
İstatistik Bölümü
Prof. Dr. Şölen Balman
Fizik Bölümü
Prof. Dr. Zeki Kaya
Biyolojik Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak
Felsefe Bölümü